Rachunkowość

Zmienione przepisy ważne dla księgowych

Tworzenie zakładów aktywności zawodowej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 17.07.2012 r. ws. zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. poz. 850) stanowi, że w ramach kosztów działania takiego zakładu mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych m.in. wynagrodzenia personelu, składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracownika i pracodawcy, składki na ubezpieczenie zdrowotne od pracowników oraz składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Pracy należne od pracodawcy, materiały, energia, usługi materialne i usługi niematerialne czy wymiana zamortyzowanych maszyn, urządzeń i wyposażenia niezbędnych do prowadzenia produkcji lub świadczenia usług. Rozporządzenie obowiązuje od 25.08.2012 r.

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne