Rachunkowość - Rachunkowość 8/2001 - Ograniczenia analizy wskaźnikowej

Rachunkowość 8/2001

RAFAŁ KUŹNIAK

Ograniczenia analizy wskaźnikowej

(fragment)

Wstęp

Powszechnie stosowaną metodą określania kondycji finansowej firmy jest analiza wskaźnikowa. Oparta na prostych obliczeniach - prawie zawsze staje się próbą szerszego spojrzenia na jej działalność finansową. Posiada wiele zalet, ale nie jest pozbawiona wad. Zaletą analizy wskaźnikowej jest jej wszechstronne podejście do oceny stanu majątkowego i finansowego firmy, co pozwala określić bieżącą pozycję firmy, stopień realizacji celów pośrednich i z dużym przybliżeniem - potencjał firmy. Wadę stanowią liczne ograniczenia jej stosowania, którym poświęcone jest to opracowanie.

Bez wiedzy o nich, a zarazem dobrej interpretacji wskaźników, znajomości zasad rachunkowości, a przede wszystkim cech danej firmy, przy braku doświadczenia i dokładnej znajomości granic użyteczności tej metody, jej stosowanie może doprowadzić do błędnych wyników, tworząc zupełnie mylący wizerunek firmy.

Powszechność stosowania metody wskaźnikowej uzasadnia rozpatrzenie merytorycznej treści wskaźników, określenie zakresu jej stosowania i interpretacji oraz umiejscowienie tej metody wśród narzędzi zarządzania i oceny.

Kto ocenia? (...)

Ograniczenia i wady analizy wskaźnikowej (...)

Nieporównywalność danych (...)

Błędy metody i interpretacji najczęściej stosowanych wskaźników:

Wskaźniki płynności finansowej (...)

Wskaźniki sprawności działania (...)

Wskaźniki zadłużenia (...)

Wskaźniki rentowności (...)

Wskaźniki wartości rynkowej (...)

Granice użyteczności analizy wskaźnikowej (...)

Czy analiza wskaźnikowa realizuje założone cele? (...)


W innnych zeszytach W tym zeszycie

Przejdź do sklepu

Partnerzy

Wydanie elektroniczne