Rachunkowość - konsultacje podatki i prawo gospodarcze

konsultacje - podatki i prawo gospodarcze 2016

Nr

Str.

Czy jest PCC od umowy powierniczej

1

48

Jaka stawka VAT na pomieszczenia udostępniane mieszkańcom przez spółdzielnię

2

41

Konsekwencje spóźnionego ujęcia VAT od importu usług

1

48

Odpowiedzialność członka zarządu – wskazanie mienia do egzekucji

2

43

Operacje finansowe nie wpływają na ustalenie prewspółczynnika

2

40

Podwyższenie kapitału zapasowego w spółce kapitałowej a PCC

1

48

Przekształcenie jednoosobowej działalności prowadzonej w SSE w spółkę z o.o. a prawo do zwolnienia z CIT

1

50

Sprzedaż półproduktów spożywczych a stawka VAT

2

40

Wynagrodzenie za niepodejmowanie działalności konkurencyjnej jako koszt podatkowy

2

42

Zwolnienie z długu w zamian za przekazanie wierzytelności – skutki w CIT

2

41

konsultacje - podatki i prawo gospodarcze 2015

Nr

Str.

Bonifikata przy nabyciu gminnych nieruchomości

12

38

CIT-8 wspólnoty mieszkaniowej tylko drogą elektroniczną

3

40

Czy fakturować odsetki za zwłokę w zapłacie

5

44

Czy powstaje przychód z tytułu objęcia udziałów po cenie nominalnej niższej niż rynkowa

8

46

Czy wartość nieaktualnych katalogów może być kosztem

1

50

Dobrowolne umorzenie udziałów bez zapłaty a dokumentacja cen transferowych

12

39

Dopłaty wspólników wpłyną na limit odsetek zaliczanych do kosztów podatkowych

2

46

Głosowanie grupami w sprawie wyboru członków rady nadzorczej

8

48

Importu usług nie uwzględniamy w strukturze sprzedaży

4

44

Jaka stawka VAT dla dostawy działki wraz z fundamentami pod budowę domu

9

39

Jaka stawka VAT dla forfaitingu

10

50

Kampania CSR a koszty uzyskania przychodów

4

42

Korekta kosztów po uchyleniu korzystnej interpretacji podatkowej

8

47

Korekta VAT należnego przy odwrotnym obciążeniu

2

47

Kto może wybrać alternatywną metodę zaliczania odsetek do kosztów podatkowych w 2015 r.

1

49

Kurs waluty obcej przy obliczaniu podatku u źródła

7

50

Likwidacja nie w pełni zamortyzowanych wartości niematerialnych i prawnych

4

42

Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej

2

48

NIP dla konsorcjum i sposób rozliczenia VAT od wspólnego przedsięwzięcia

1

51

Obciążanie nabywcy usług transportowych kosztami opłat drogowych

11

48

Obciążenie podwykonawcy kosztami ubezpieczenia

12

36

Obowiązek złożenia informacji podatkowej ORD-W1

5

40

Odliczenie VAT naliczonego w przypadku sukcesji prawnopodatkowej

1

51

Odliczenie VAT z duplikatu faktury

11

49

Odliczenie VAT z kwestionowanej faktury

6

53

Odliczenie VAT z otrzymanej w lipcu faktury zbiorczej za paliwo zatankowane w czerwcu

8

48

Odsetki od kredytu na zakup akcji

10

51

Odsetki od rat leasingu finansowego – moment ujęcia w kosztach podatkowych

4

43

Odszkodowanie dla rolnika za szkody wyrządzone przez zwierzęta

11

51

Opłaty za przedterminowe rozwiązanie umowy

5

42

Opodatkowanie należności za najem urządzeń przemysłowych wypłacanych spółce matce ze Szwecji

6

55

Otrzymanie wadium: skutki w VAT i PCC

6

52

PCC od pożyczki udzielonej polskiej spółce za granicą

12

37

PCC przy sprzedaży gruntu z zabudowaniami częściowo opodatkowanymi VAT

11

50

Po jakim kursie należy przeliczyć podatek u źródła potrącony za granicą

7

51

Pobór podatku u źródła od należności za bilety lotnicze

7

49

Podstawa opodatkowania przy aporcie znaku towarowego

11

48

Prawo do odliczenia VAT z faktury z błędną stawką podatku

3

42

Rozliczenie przedpłaty na złom w procedurze odwrotnego obciążenia

9

39

Rozliczenie VAT od wynajmu koparki niemieckiej firmie

3

42

Różnice kursowe po przejęciu aportem części przedsiębiorstwa

6

54

Tylko zapłata całości należności za towary warunkuje otrzymanie zwrotu różnicy VAT w terminie 25 dni

5

43

Ulga na zakup kasy rejestrującej u następcy prawnego

10

51

Umorzenie odsetek cywilnoprawnych ‒ skutki po stronie dłużnika

9

41

Usługi budowlane wykonywane poza granicami Polski na rzecz polskiego podatnika

10

48

Usługi dostarczania e-mailowych raportów o cenach energii – miejsce opodatkowania VAT

10

49

Usługi gotowości do świadczenia opieki medycznej – stawka VAT

12

37

Wydruk ogłoszenia w MSiG o zakończeniu postępowania upadłościowego podstawą zaliczenia wierzytelności do kosztów podatkowych

3

41

Wynagrodzenie za poręczenie wypłacone wspólnikom a koszty podatkowe

11

50

Zaliczki na dostawę przenośnego sprzętu elektronicznego a odwrotne obciążenie

9

38

Zwolnienie z VAT dla kursów ADR

7

52