Rachunkowość - artykuły podatki

artykuły - podatki 2016

Nr

Str.

Nowa ulga w CIT i PIT na prace badawczo-rozwojowe – M. Przywara

2

27

Ograniczenie zwolnienia z CIT dla dywidend od 1.01.2016 r. – Ł. Chłond

1

8

Refakturowanie usług – skutki podatkowe &ndash ;M. Barowicz

1

11

Zasady ustalania prewspółczynnika odliczenia VAT – Ł. Chłond

2

21

Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych i podatkach lokalnych–G. Gębka

2

31

Zmiany w zasadach opodatkowania przedsiębiorców CIT, PIT i VAT–E. Kosakowski

1

3

artykuły - podatki 2015

Nr

Str.

Aport komercjalizowanej własności intelektualnej – problemy praktyczne – M. Przywara

10

29

Co nowego w podatkach dochodowych i VAT – od 1.01.2015 r. – E. Kosakowski

1

27

Co ogranicza upowszechnienie faktur elektronicznych – T. Waślicki

9

11

Czy VAT zapłacony wnoszącemu aport jest przychodem podatkowym – M. Przywara

2

36

Dowóz pracownika do pracy – skutki podatkowe i składki ZUS – P. Ziółkowski

4

34

Działy specjalne produkcji rolnej – zasady opodatkowania – P. Kaim

11

36

Egzamin jako usługa edukacyjna – wątpliwości dotyczące stosowania zwolnienia z VAT – P. Ziółkowski

7

43

Franczyza – charakterystyka, ramy organizacyjne, prawne, aspekty podatkowe i księgowe – M. Barowicz

7

31

Konsekwencje przekroczenia rocznego okresu używania składników majątku niezaliczonych do środków trwałych – J. Szary

1

39

Korekty kosztów uzyskania przychodu od 1.01.2016 r. – A. Woźniak

12

21

Na kim ciąży obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych – H.J. Szarpak

5

28

Niektóre aspekty prawne, podatkowe i księgowe płatności wirtualną walutą Bitcoin – A. Bubiel

7

22

Nieujawnione dochody – nowe reguły opodatkowania – J. Sekita

9

22

Obniżenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej – skutki w podatku dochodowym – M. Przywara

8

37

Opodatkowanie konsorcjum – M. Górniak, M. Sporny, P. Bąk

10

33

Otwarcie roku podatkowego – terminy, o których należy pamiętać – E. Kosakowski

1

33

Podatkowe i księgowe skutki wystawienia faktur korygujących – T. Krywan

6

43

Protokół nie zawsze wskaże moment wykonania usługi – Ł. Chłond

5

35

Przychody i koszty oraz rachunek zysków i strat spółdzielni mieszkaniowych – E. Hrebin

2

17

Rozliczenia polskiej spółki z jej zagranicznym oddziałem – B. Gajos

10

18

Rozliczenie VAT od usług ciągłych – uproszczenie czy komplikacja – P. Powierza

12

28

Trudno udowodnić, że pojazd nie jest używany poza działalnością gospodarczą – K. Piłat

3

28

Umowa leasingu operacyjnego – rachunkowość a podatki – M. Turzyński

11

15

Wystawienie faktury przed sprzedażą towaru bądź wykonaniem usługi – skutki w VAT, podatku dochodowym i ujęcie w księgach rachunkowych – K. Woźniak, A. Kołodziejczyk

4

25

Zmiany w Ordynacji podatkowej – M. Przywara

11

26

Zmiany w VAT – prowizorka w walce z nadużyciami i naprawa starych błędów legislacji – P. Powierza

6

36