Rachunkowość - aktualności

aktualności 2016

Nr

Str.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN

2

47

Co nowego w orzecznictwie podatkowym

1

2

59

52

Co nowego w prawie

1

2

64

57

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi

1

70

Zasady podlegania ubpezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu

1

55

aktualności 2015

Nr

Str.

Co nowego w orzecznictwie podatkowym ‒ A. Woźniak

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

69

58

57

52

53

70

62

58

59

64

63

54

Co nowego w prawie – M. Januszewska

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

73

62

62

57

58

75

67

63

67

68

67

59

Co nowego w rachunkowości

3

6

9

12

48

62

46

44

E-zwolnienia – nowe obowiązki pracodawców – A. Radzisław

10

58

Najem i usługi dodatkowe – jak poprawnie je fakturować w świetle wyroku TSUE – P. Powierza

7

57

Nowe zasady ubezpieczenia zleceniobiorców od 2016 r. – A. Radzisław

1

65

Odsetki za opóźnione płatności w transakcjach handlowych od 1.01.2016 r.

12

48

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w orzecznictwie SN – M. Januszewska

3

6

8

10

52

66

53

59

Stanowisko Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych

9

50

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne menedżerów i udziałowców – najnowsze interpretacje ZUS – M. Januszewska

1

67

Umowy leasingu w świetle interpretacji organów podatkowych – A. Koleśnik

11

59

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu – najnowsze interpretacje ZUS – M. Januszewska

2

4

5

7

9

11

12

55

49

50

59

63

55

51

Zawieranie umów na czas określony – ważne zmiany w Kodeksie pracy – R. Majewska

9

55

ZUS: Mniej formalności i sankcji, ale wyższe obciążenia członków rad nadzorczych – A. Radzisław

1

61