Rachunkowość - Przegląd Krajowych Standardów Rachunkowości i stanowisk – ankieta ws. uproszczeń w rachunkowości

Przegląd Krajowych Standardów Rachunkowości i stanowisk – ankieta ws. uproszczeń w rachunkowości

  • 2016-12-14

Komitet Standardów Rachunkowości przeprowadzi kompleksowy przegląd wydanych KSR oraz stanowisk, aby uzyskać informacje o potrzebie wprowadzenia uproszczeń w ustawie o rachunkowości. Ma w tym pomóc ankieta adresowana do jednostek prowadzących księgi rachunkowe i stosujących KSR, a także do wszystkich innych zainteresowanych osób i instytucji. Jak czytamy w informacji zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, dla Komitetu ważna jest ocena zakresu uwzględnionych zagadnień w dotychczas opublikowanych standardach i stanowiskach pod kątem zmiany ich treści, sformułowanie nowych tematów oraz poznanie opinii praktyki nt. oczekiwanych uproszczeń w przepisach ustawy o rachunkowości.


Komitet zaprasza do wypełnienia ankiety w terminie do 31.01.2017 r.


Wszystkie udzielone odpowiedzi będą szczegółowo analizowane.


link do ankiety

b